ปีใหม่แล้วเหรอ

0
1154

ผ่านไปอีกปี เป็นปีสองปีที่เกิดอะไรขึ้นน้อยมาก การเปลี่ยนแปลงน้อยมาก covid กระทบกับชีวิตเยอะมาก

ได้แต่หวังว่าเส้นทางชีวิตใหม่ ถ้าได้เริ่มอะนะ มันจะดี จะเหมาะกับเรา (ล่ะมั้ง)

หรืออาจจะกลับไปเส้นทางเดิม ใครจะไปรู้ ก็ได้แต่หวังแหละว่ามันจะดีขึ้น

ดีขนาดหมอยังทักเลยว่าเหมือนคนควบคุมน้ำหนักเปนอย่างดี