สถานที่ทำ Passport ทั่วประเทศไทย ไปทำที่ไหนใกล้ๆบ้าน

6
1330

เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนมีเหตุการม้อบปิด เลยทำให้เกือบทุกที่ไปทำพาสปอร์ตไม่ได้ ในช่วงการเมืองยังไม่ค่อยปกติ เช็คที่เพจของกระทรวงต่างประเทศ หรือเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ ก่อนไปนะครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปสำหรับบุคคลทั่วไปก็มีแค่บัตรประชาชนครับ แต่ในกรณีเด็ก ต้องมีใบเกิด ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง  เคยเปลี่ยนชื่อ เตรียมเอกสารไปให้ครบนะจ๊ะ

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2433-0280-87   โทรสาร 0-2433-2554

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนาอาคาร”บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น 5
โทรศัพท์ 0-2383-8402-4    โทรสาร 0-2383-8398
สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (กระทรวงแรงงานฯ)

ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ 0-2245-9439 , 0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร B ชั้น 7)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

– ภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 056-233-453, 056-233-454

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี
อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 039-301-706-9

– ภาคเหนือ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-3462,0-4324-2655

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ 0-4524-2313-4

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-243-132, 044-243-124

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318

– ภาคใต้

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
โทรศัพท์ 0-7432-6510-1

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083

 

หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.30 น. วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 หน่วยงานในต่างจังหวัด เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

โดยไม่หยุดพักกลางวันจ๊ะ